معرفی آزمون TELP

آزمون TELP در راستای ارزیابی دانش زبان انگلیسی داوطلبان از طرف دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و اجرا می گردد.

این آزمون توانایی زبانی داوطلبان را در سه بخش شنیداری، گرامر و درک مطلب به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می دهد.


شنیداری (Listening) شامل 30 سوال در مدت زمان 30 دقیقه


ساختار گرامر (Structure) شامل 40 سوال در مدت زمان 25 دقیقه


درک مطلب (Reading) شامل 30 سوال در مدت زمان 35 دقیقه

جمع نمره آزمون100 است و این آزمون نمره منفی ندارد و هر تست یک نمره دارد. در این آزمون بایستی به بخش های سه گانه به ترتیب شنیداری، گرامر و درک مطلب پاسخ داده شود. پاسخ به بخش های سه گانه آزمون به ترتیب شنیداری، گرامر و درک مطلب می باشد و در هر یک از بخش ها پس از اتمام زمان و یا نهایی کردن پاسخ امکان تغییر وجود ندارد.

این آزمون به صورت کامپیوتری و توسط کالج زبان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد. با توجه به کامپیوتری بودن آزمون نمره داوطلب بلافاصله پس از اتمام آزمون اعلام می گردد و گواهینامه های آزمون نهایتاً 5 روز پس از برگزاری آزمون ارائه خواهد شد.

حد نصاب های مورد تایید(نمره قبولی)

حداقل نمره قبولی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در آزمون TELP در جدول زیر آورده شده است:

 
سال ورودیدفاع از پروپوزالدفاع از پایان نامه
ورودی سال 1393 وقبل تر -50
ورودی سال 1394 و بعد تر4455

نحوه ثبت نام

ثبت نام این آزمون به صورت الکترونیکی و در سایت کالج دانشگاه فردوسی مشهد به آدرس https://college.um.ac.ir انجام می گیرد.

راهنمای ثبت نام

هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام در آزمون برای سال 99 مبلغ 197000 تومان است.

تقویم آزمون

این آزمون در هر ماه دو یا 3 بار در طول سال برگزار می گردد و داوطلبین اجازه شرکت در دو آزمون پشت سر هم را ندارند.

تقویم آزمون برای سال 99 به شرح زیر است. توجه داشته باشید که با توجه به شیوع ویروس کرونا ممکن است بعضی از آزمون ها لغو و یا تاریخ ها جابجا گردند.

 
نوبت آزمونتاریخ آزمونبازه ثبت نام الکترونیکی
آزمون اول3 و 4 اردیبهشتبه اتمام رسیده است
آزمون دوم31 اردیبهشتبه اتمام رسیده است
آزمون سوم21 خردادبه اتمام رسیده است
آزمون چهارم25 تیربه اتمام رسیده است
آزمون پنجم8 مردادبه اتمام رسیده است
آزمون ششم5 شهریوربه اتمام رسیده است
آزمون هفتم19 شهریور10 لغایت 13 شهریور
آزمون هشتم2 مهر22 لغایت 25 شهریور
آزمون نهم16 مهر5 لغایت 8 مهر
آزمون دهم30 مهر9 لغایت 22 مهر
آزمون یازدهم12 آبان3 لغایت 6 آبان
آزمون دوازدهم28 آبان17 لغایت 20 آبان
آزمون سیزدهم12 آدر1 لغایت 4 آذر
آزمون چهاردهم26 آذر15 لغایت 18 آذر
آزمون پانزدهم10 دی29 آذر لغایت 2 دی
آزمون شانزدهم24 دی13 لغایت 16 دی
آزمون هفدهم8 بهمن27 لغایت 30 دی
آزمون هجدهم21 بهمن11 لغایت 14 بهمن
آزمون نوزدهم6 اسنفد25 لغایت 28 بهمن
آزمون بیستم20 اسفند9 لغایت 12 اسنفد

بسته TELP دکتر دشتی

گروه زبان دکتر دشتی با توجه با بررسی آزمون های برگزار شده گذشته و با رصد دقیق آزمون های قبلی و همچنین با تکیه بر بیش از یک دهه دانش و تجربه در ارائه منابع آزمون های زبان دکتری، برای اولین بار بسته متناسب با آمادگی آزمون TELP را تهیه و تدوین نموده است.

با مطالعه این بسته قدرتمند و هدفمند در راه آمادگی آزمون TELP قدم بردارید.

 
گروه زبان دکتر دشتی (‌بسته های آزموشی MSRT وMHLE و تولیمو)

بسته آموزشی TELP

با سفارش بسته TELP گروه زبان دکتر دشتی با خاطری آسوده آزمون دهید .

مشاهده جزئیات سفارش بسته