معرفی آزمون زبان دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)‌

آزمون زبان دانشگاه تهران (UTEPT) در راستای ارزیابی دانش زبان انگلیسی توسط دانشگاه تهران طراحی و اجرا می گردد. این آزمون توانایی زبان داوطلبان را در سه بخش گرامر، لغات و درک مطلب مورد ارزیابی قرارمی دهد.


جمع نمره آزمون100 است و این آزمون نمره منفی ندارد و هر تست یک نمره دارد. در این آزمون بایستی به بخش های سه گانه به ترتیب شنیداری، گرامر و درک مطلب پاسخ داده شود. پاسخ به بخش های سه گانه آزمون به ترتیب شنیداری، گرامر و درک مطلب می باشد و در هر یک از بخش ها پس از اتمام زمان و یا نهایی کردن پاسخ امکان تغییر وجود ندارد.

این آزمون به صورت کامپیوتری و توسط کالج زبان دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد. با توجه به کامپیوتری بودن آزمون نمره داوطلب بلافاصله پس از اتمام آزمون اعلام می گردد و گواهینامه های آزمون نهایتاً 5 روز پس از برگزاری آزمون ارائه خواهد شد.

ساختار آزمون

ساختار آزمون زبان دانشگاه تهران (UTEPT) عبارت است از بخش گرامر که شامل 30 سوال می باشد. ار این تعداد 20 سوال به صورت جای خالی چهار گزینه ای و 10 سوال به صورت سوالات تصحیح خطا (Written Expression) می باشد. در بخش لغات نیز سوالات به دو صورت مطرح می گردند، 15 سوال اول به صورت زیر خط دار و 15 سوال دوم به صورت جای خالی طرح می گردد. بخش دیگر آزمون زبان دانشگاه تهران (UTEPT) ، کلوز تست است، در این بخش معمولاً دو کلوز تست 5 سواله و در موارد کمتر یک کلوز تست 10 سواله مطرح می گردد، در صورت طرح دو کلوز تست، یکی از آن ها مربوط به مباحث گرامری و یکی مربوط به سوالات لغت است، در صورت طرح یک کلوز ده سواله نیز 5 سوال لغت و 5 سوال گرامر می باشد.

بخش نهایی ازمون را سوالات درک مطلب تشکیل می دهد، این بخش شامل 30 سوال است که ممکن است به دو حالت مطرح گردد، در حالت اول کلیه سوالات درک مطلب های معمول هستند در این حالت 5 تا 6 درک مطلب مطرح می گردد. از نکات قابل توجه درک مطلب آزمون زبان دانشگاه تهران (UTEPT) این است که معمولاً متون کوتاه و تعداد سوالات هر درک مطلب کم می باشد. در حالت دوم بین 26 یا 27 سوال همان درک مطلب های معمول و 3 یا 4 سوال به صورت سوالات بازگویی مجدد (Restatement Questions) و یا سوالات انسجام (Coherence Questions) می باشد. شایان ذکر است که تمامی این سوالات در بسته ویژه UTEPT گروه دکتر دشتی تمامی سوالت فوق را به صورت کامل و جامع پوشش می دهد .


جمع نمره آزمون زبان دانشگاه تهران 100 می باشد و نمره منفی ندارد. زمان در نظر گرفته شده برای این آزمون 100 دقیقه می باشد. آزمون یوتپت به صورت حضوری و فقط در تهران برگزار می گردد.

نحوه ثبت نام

ثبت نام آزمون زبان یوتپت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه زبان عمومی دانشگاه تهران به نشانی https://ltc.ut.ac.ir انجام می گردد.

هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام در آزمون برای سال 99 مبلغ 150000 تومان است.

بسته UTEPT دکتر دشتی

گروه زبان دکتر دشتی با توجه با بررسی آزمون های برگزار شده گذشته و با رصد دقیق آزمون های قبلی و همچنین با تکیه بر بیش از یک دهه دانش و تجربه در ارائه منابع آزمون های زبان دکتری، بسته متناسب با آمادگی آزمون زبان دکتری دانشگاه تهران (UTEPT)‌ را تهیه و تدوین نموده است.

با مطالعه این بسته قدرتمند و هدفمند در راه آمادگی آزمون UTEPT قدم بردارید.

 
گروه زبان دکتر دشتی (‌بسته های آزموشی MSRT وMHLE و تولیمو)

بسته آموزشی UTEPT

با سفارش بسته های گروه زبان دکتر دشتی با خاطری آسوده آزمون دهید .

مشاهده جزئیات سفارش بسته