آزمون MHLE ارشد

 

طبق اطلاعیه منتشر شده بر روی سامانه مرکز سنجش پزشکی و همچنین دبیرخانه شورای آموزش پزشکی در آذر ماه 98 منتشر گردید و البته ساعاتی بعد حذف گردید آزمون زبان MHLE برای ورود به دوره کارشناسی ارشد اجباری می گردد. طبق این مصوبه قرار بر این شد که از آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی 99-1400 به بعد کسب نمره 45 (نمره 40 بصورت مشروط) در آزمون زبان انگلیسی MHLE و یا هر مدرک زبان معتبر دیگری معدل با آن (MSR، تولیمو، تافل و ...) برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت الزامی گردد. خبرها حاکی از آن است که این آزمون بخش شنیداری نخواهد داشت و داوطلبان می توانند در صورت تمایل در MHLE دکترا نیز شرکت کنند. همچنین شرکت آن ها در آزمون های دیگر همچون MSRT نیز مورد تایید است. البته داوطلبان عزیز توجه کنند که اطلاعات تکمیلی و دقیق در این رابطه قرار است تا پایان آذر ماه اعلام گردد. که به محض دریافت هر گونه اطلاعی در اینجا تکمیل خواهد شد.

اطلاعاتی در مورد آزمون

با توجه به این که نمره 40 مشروط و 45 قطعی است و با توجه به جدول معادل سازی MHLE دکترا جدول احتمالی معادل سازی آزمون MHLE ارشد به شرح زیر خواهد بود: شایان ذکر است که برگزاری آزمون به این شکل بیشتر به سود داوطلبان ارشد وزارت بهداشت شده است. زیرا با توجه به تعدد آزمون های زبان و با توجه به این که نمره منفی در این آزمون ها لحاظ نمی گردد و با توجه به تعیین نمره نسبتاً پایین برای حد نصاب، داوطلبان به راحتی می توانند این نمرات را کسب کنند و بدون نگرانی از زبان بر روی دروس تخصصی تمرکز کنند.

منابع آزمون mhle ارشد

با توجه به تجربه بیش از یک دهه گروه زبان دکتر دشتی در ارائه منابع و سوالات ادوار گذشته آزمون هایMSRT و MHLE در حال تدوین بسته منابع ویژه آزمون MHLE ارشد هستیم که به زودی منتشر می گردد. ضمناً با توجه به نمره پایین مورد نیاز مواکداً آزمون MSRT توصیه می گردد. با توجه به ین که بسته MSRT فراتر از 60 ما برای نمرات بالاتر از 60 تنظیم شده است، گرفتن نمره 40 یا 45 برای آزمون ارشد تا حد بسیار بسیاری با صرف حداقل زمان قابل دستیابی است.
 

طبق اطلاعیه منتشر شده بر روی سامانه مرکز سنجش پزشکی و همچنین دبیرخانه شورای آموزش پزشکی در آذر ماه 98 منتشر گردید و البته ساعاتی بعد حذف گردید آزمون زبان MHLE برای ورود به دوره کارشناسی ارشد اجباری می گردد. طبق این مصوبه قرار بر این شد که از آزمون کارشناسی ارشد علوم پزشکی 99-1400 به بعد کسب نمره 45 (نمره 40 بصورت مشروط) در آزمون زبان انگلیسی MHLE و یا هر مدرک زبان معتبر دیگری معدل با آن (MSR، تولیمو، تافل و …) برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت الزامی گردد. خبرها حاکی از آن است که این آزمون بخش شنیداری نخواهد داشت و داوطلبان می توانند در صورت تمایل در MHLE دکترا نیز شرکت کنند. همچنین شرکت آن ها در آزمون های دیگر همچون MSRT نیز مورد تایید است. البته داوطلبان عزیز توجه کنند که اطلاعات تکمیلی و دقیق در این رابطه قرار است تا پایان آذر ماه اعلام گردد. که به محض دریافت هر گونه اطلاعی در اینجا تکمیل خواهد شد.

ProvisionalPassآزمون
4045MHLE
4045MSRT
44.5IELTS (Academic)
4954TOEFL (iBT)